CS Totalpakke

Komplett IT-løsning til kr 450 kr pr bruker i mnd

Vi har de siste årene opparbeidet oss en svært god kompetanse på Microsoft Azure og Office 365 tjenester. Med bakgrunn i denne kompetansen kan vi nå tilby en komplett IT-løsning for en fast månedspris til kr 450,- pr bruker.

Benytter man seg av CS totalpakke får man en fullstendig og profesjonell IT-løsning med markedsledende SLA på 99,9%. Med norsktalende lokal support og drift.

 

CSTtotalpakke

Active Directory - Administrerer brukere
Bruker logger seg på PC med brukernavn og passord. Tilhørende nettverksdisker/filområder, Mail, Snarveier blir automatisk tilgjengelig på brukers skrivebord.
Azure AD Connect - Bruker forholder seg til et passord
Sørger for at Office 365 bruker har samme brukernavn og passord som AD. Dette gjør at bruker kun har ett passord og passordpolicy å forholde seg til.
Fil - Tradisjonell filserver
Lagringsløsning (filserver). Hver bruker får 50 GB. Er man F.eks 25 brukere, har organisasjonen en filserver på 1250 GB. (25 brukere x 50 GB).
Backup - Image og filbackup
Image og filbackup av servere og data på tilhørende servere er replikert tre ganger på Microsofts Datasenter i Dublin til enhver tid. I tillegg blir Image og filbackup replikert 3 ganger til sekundært Microsoft Datasenter i Amsterdam. Det betyr at en er sikret mot i tilfelle naturkatastrofer o.l. og har en god Disaster Recovery Policy.
Drift - Serverløsning
Inkludert er også drift, vedlikehold og overvåking av Serverløsning i Azure. Kunde får også tilgang til et dashboard som viser live status på serverløsning.
Support - Hjelp når du trenger det
Bruker kan kontakte vår support eller faste konsulenter for å motta brukerstøtte. Kunde blir ikke fakturert for medgått tid.
Mail - 50 GB mailboks pr bruker
Exchange Online konto med 50 GB mailboks pr bruker. Standard Exchange funksjonalitet som kalender, påminnelser med mer. Konto kan også leses på ulike nettbrett, smarttelefoner og Mac.
SharePoint - Intranett, lagring, deling av dokumenter
SharePoint har et bredt spekter av funksjonalitet og kan f.eks brukes som intranettsider, prosjektverktøy, dokumentsenter mm.
Skype for Business - Videokonferanseløsning
Tidligere Lync som nå heter Skype For Business. Kan brukes internt og eksternt for direkte meldinger eller holde videokonferanser.
OneDrive for Business - 1 TB privat lagringsområdet pr bruker
Hver bruker får eget lagringsområdet på 1 TB som kan synkes ned lokalt eller aksesseres via ulike nettbrett og smart-telefoner.
Office lisenser - 5 lisenser for lokal installasjon pr bruker
Hver bruker har 5 Office lisenser tilgjengelig som kan brukes både på PC og Mac. I tillegg har bruker tilgang til WebOffice slik en kan jobbe med Word, Excel, PowerPoint og Outlook direkte i webleser. Det finnes også apper til smarttelefoner og nettbrett.
Antivirus - For ekstra beskyttelse på brukers klient
Sky-basert antivirus som oppdateres automatisk for hver bruker.
Systems Management - Gir totaloversikt over organisasjonens maskinpark
Total oversikt over PC park med eget kundekonsoll som gir fullstendig oversikt over hardware som CPU, Minne, disk mm. Man har også totaloversikt over ulike programmer mm. som kjøres på de ulike maskinene.
Avdeling & Hjemmekontor - Full tilgang til alle system
Bruker har en VPN klient på PC som gir samme tilgang til organisasjonens systemer som om en er lokalisert på hovedkontoret.

TopologiCST

 

Hvordan oppleves løsningen for bruker?

PC til bruker meldes inn i domene. Bruker logger seg på med Brukernavn og Passord. AD identifiserer bruker og brukers snarveier, nettverksdisker, mailkonto mm. er automatisk tilgjengelig.

Er løsningen sikker?

Microsofts tjenster kjørers i topp moderne datasenter der data er replikert flere ganger internt i hvert datasenter. I tillegg blir det tatt imagebackup av servere til sekundært datasenter slik at en har en Disaster Recovery løsning. Skulle et helt datasenter til Microsoft være ute av drift pga. jordskjelv eller andre kriser kan vi i løpet av minutter spinne opp nye servere i sekundært datasenter av imagebackup.

All trafikk fra Hovedkontor, avdelingskontor og hjemmekontor er kryptert.

CS Totalpakke inneholder også en cloud basert antivirusløsning som oppdateres automatisk. Det er også inkludert en systems management løsning som gjør at kunde kan om ønskelig f.eks forby programmer, nettsider osv hvis ønskelig.

Er det mulig å flytte eksisterende data og mail over på denne løsningen?

Vi har utviklet et script som gjør at serverløsning automatsik blir satt opp nøyaktig slik vi ønsker. I tillegg bruker vi anerkjent programvare for å føre over diverse data og dokumenter og mail/kalenderhistorikk.

Er det lang nedetid ved overgang til CS Totalpakke?

Vi gjør hele jobben med overføring av eksisterende løsning mens kunden benytter eksisterende IT-løsning. På avtalt ”live dato” meldes PCer automatisk ved hjelp av et script inn i domene/ny løsning. Bruker må dermed restarte PC og ny løsning er på plass.

Hvor mange brukere må man være for benytte seg av CS Totalpakke?

CS Totalpakke er designet for 1 til uendelig med brukere. Vi benytter verdens fremste leverandør, Microsoft, sine datasenter som gir ”uendelige” mengder med ressurser.

Kan jeg kombinere CS Totalpakke med andre systemer som ERP- Økonomi- CRM system?

CS Totalpakke benytter seg av Microsofts Azure løsning som er Microsofts Serverløsning. En kan derfor enkelt kombinere CS Totalpakke med diverse applikasjon- terminal- SQL-servere som knyttes til løsningen. Hovedfordelene med å benytte seg av Azure til applikasjon er at ressurser enkelt kan justeres etter behov. Det er imagebackup av løsningen lokalisert både i Microsofts datsenter i Dublin og Amsterdam som forenkler en oppstart i forbindelse med en Disaster Recovery.

 

Be om tilbud!
Salg@Cloudservice.no