Datasenter

Tjenesten Datasenter leveres til kunder som ikke ønsker å ha egen server, men samtidig ønsker å ha kontroll på hvor data ligger lagret.

I løsningen jobber man lokalt på pc’en, men lagrer alle filer (alt fra dokumenter til sql-databaser) i Cloudservice sitt datasenter i Rogaland. Datasenteret tar hånd om fysisk sikkerhet som adgangskontroll, redundans på strøm, internett og hardware. Dersom man ønsker økt redundans kan en bygge opp løsningen med en lokal server som replikeres mot datasenteret – på denne måten vil en også ha tilgang til alle filer selv om egen internett-aksess skulle være nede.

Denne løsningen er en slags “lokal ASP” – fjernlagring – brukeren kjører de programmene en selv ønsker lokalt, men slipper både kostnader (fast lav pris pr måned) og risiko ved å ha løsningen på huset.

Be om tilbud!