Google Apps

Trenger du hjelp med oppsett eller migrering?

Vi hjelper deg å ta i bruk Google Apps. Vi kan hjelpe deg med alt fra kjøp av løsningen til migreringen fra eksisterende plattform m.m.

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp med Google Apps.

Hva er Google Apps (for business)

Google Apps og Google Apps for business er cloud-tjenesten fra Google.

Du får en komplett løsning med mail, kalender/dokument/presentasjon/regneark/nettsted-løsning, spesielt tilpasset browseren, altså rett i nettleseren.

Google har et godt “kontor-alternativ” til Microsoft sin Office365. Google kjører alt via internettleseren på pc’en eller Mac’en din. Google anbefaler selvfølgelig Google Chrome-browseren, men løsningen fungerer godt med både Safari, Firefox og Internet Explorer.

Som med mange andre nettsky-tjenester så er fordelene med Google Apps pris (svært gode priser i forhold til de fleste løsninger), fleksibilitet, stabilitet og oppetid. I tillegg har Google Apps et “åpent” grensesnitt mot andre systemer som gjør det velegnet til samhandling på tvers av ulike plattformer.

Google har et par alternative løsninger:

Som du ser så inneholder de mange av de samme funksjonene, men merk at det kun er betalingsløsningen som gir en 99,9% oppetidsgaranti.

Google har også en rekke tilleggsprogrammer (utviklet av 3-part) som kan knyttes opp mot din Google-konto (selv om det er en Google-konto så kan du selvfølgelig benytte ditt eget domene). Dette er programvare av alle kategorier, alt fra timebok/timeføring, kjørebøker, fakturering, prosjektledelse etc etc. Les mer om Google Marketplace.

Cloudservice har kompetanse på integrasjon (samhandlig) mellom ulike systemer, og i forkant av en slik prosess deltar vi gjerne som rådgivere. Selv om det er mulig å integrere en løsning fra Google mot Visma, Mamut, UNI, Super Office, SQL eller liknende bør du gjøre en grundig og faglig vurdering om hva som er praktisk og økonomisk gjennomførbart.

Cloudservice tilbyr alle våre Google Apps-kunder svært gunstige supportavtaler – dine brukere får da fri support (av oss, på norsk) per telefon, og vi har også system for fjernhjelp eller onsite/på stedet hjelp.

Ta kontakt med Cloudservice for tjenester knyttet til Google Apps og Google Apps for Business.

Nøkkelspørsmål: Hvem kan levere Google Apps? Hvor kan jeg kjøpe Google Apps? Hvem setter opp Google Apps? Hvor mye koster Google Apps for business? Hvem kan sette opp Google Apps Sync mot HTC/Apple/iPhone/Android/Windows-telefonen min? Spør Cloudservice!