Nettverk

En bedrift i dag er svært avhengig av å være på nett og ha et stabilt nettverk både internt og eksternt. Deling av nettverksressurser som skrivere, fillagring og lignende er avhengig av å være tilkoblet et stabilt nettverk for å fungere. Gamle og utdaterte nettverkskomponenter kan skape problemer både med stabilitet, hastighet og ikke minst sikkerheten i nettverket.

CloudService har god kompetanse på alt som har med nettverk å gjøre, både når det kommer til kablet og trådløst nettverk.

Noe av det CloudService gjør:

  • Rådgivning på eksisterende nettverk
  • Feilsøking av nettverksrelaterte problemer
  • Oppgradering av gamle nettverkskomponenter
  • Sikrer eksisterende nettverk
  • Opprettelse av VPN tilkoblinger
  • Optimalisering av eksisterende nettverk – både kablet og trådløst
  • Sette opp nytt nettverk i din bedrift

Ta kontakt med CloudService for rådgivning eller om du ønsker å utbedre ditt nettverk i bedriften.