Salgsbetingelser

Cloudservice leverer kun tjenester til bedrifter og organisasjoner. Av både miljø- og økonomiske hensyn så leveres alle fakturaer pr mail, og det foreligger derfor ingen fakturagebyr. Ordinære forfallsbetingelser er 14 dager. Dersom kunden ønsker papirfaktura eller ønsker å endre fakturamottaker (mailadresse) så må Cloudservice informeres skriftlig om dette.

Reklamasjon på timer eller tjenester må skje skriftlig innen sju (7) dager etter fakturadato. Etter 1. purring sendes eventuelle fordringer til vår kredittpartner, og kunden må påberegne gebyr for forsinket innbetaling.

Tjenester levert av 3. part (slik som Google, Microsoft, Amazon m.fl.) supporteres av tjenesteleverandøren, og ved avtaleinngåelse aksepterer kunden leverandørens betingelser, inkludert men ikke begrenset til betalingsbetingelser, SLA (service level agreement), ansvar for tap av data med videre. Cloudservice AS er ikke juridisk ansvarlig for disse forholdene.

Support ytes gratis av Cloudservice i henhold til serviceavtale. Kunder uten serviceavtale faktureres pr påbegynte 30 minutt for supporthenvendelser.

Reisetid faktureres etter medgått tid, samt kilometertillegg på kr. 7,- pr km.  Det faktureres ikke kilometertillegg innenfor Sola, Stavanger, Sandnes eller Randaberg.